PVN kalkulators

3 cipari aiz komata

PVN izrēķināts no summas

Summa bez PVN
PVN, %

PVN pierēķināts pie summas

Summa ar PVN
PVN, %

Kas ir PVN?

PVN atšifrējas kā pievienotās vērtības nodoklis

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir nodoklis, kas tiek pieskaitīts pie preces vai pakalpojuma tirgus vērtības naudas izteiksmē. Tas tiek piemērots visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Kas maksā PVN?

PVN maksā preces vai pakalpojuma gala patērētājs.

Privātpersonas maksā PVN preču iegādes vietā, piemēram, veikalā, kur PVN jau ir ieskaitīts preces cenā.

Pārvadājot preces starp ES dalībvalstīm, PVN uz Latvijas valsts robežas nav jāmaksā.

Kāda ir PVN likme?

PVN nodokļa likmes Eiropas Savienības dalībvalstīs nav vienādas – katrā dalībvalstī ir cita PVN likme.

Katra dalībvalsts nosaka savu PVN likmi ņemot vērā, ka ES noteiktā minimālā standartlikme ir 15%, minimālā samazinātā likme 5%.

Latvijā standarta PVN likme ir 21%. Latvijā noteiktām preču grupām tiek piemērotas samazinātās PVN likmes. Samazinātā likme ir 10%, kā arī pastāv darījumi, kuriem piemērojama PVN 0% likme un ar PVN neapliekamie darījumi.

Kā aprēķināt PVN?

Lai aprēķinātu kāda ir preces cena bez pvn, tad preces cena ir jādala ar 1,21

Bash
Ja preces cena ir 100 Eur
100 / 1,21 = 82,64 // Šī būs summa bez pvn
100 - 82,64 = 17,36 // Šī būs PVN summa

Lai aprēķinātu preces pvn summu, tad preces cena ir jāreizina ar 0,21

Bash
Ja preces cena bez pvn ir 100 Eur
100 * 0,21 = 21 // Šī būs preces pvn summa
100 + 21 = 121 // Šī būs preces cena ar pvn